جمشید آموزگار نخست‌وزیر پیشین ایران درگذشت

به گزارش ایران خبر، شماری از رسانه های فارسی زبان خبر درگذشت آموزگار را اعلام کرده اند.  زمان، مکان و چگونگی مرگ آموزگار اعلام نشده است.    آموزگار قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران، سمت هایی مانند نخست وزیر (شهریور ۱۳۵۶ تا شهریور ۱۳۵۷)، وزیر دارایی، وزیر بهداری، وزیر کار، وزیر کشاورزی و وزیر مشاور […]