پایانی برای خودروهای بنزینی

خبرگزاری رویترز براساس یک پژوهش اعلام کرد برای مبارزه با گرمایش جهانی و رسیدن به اهداف اقلیمی که سال گذشته میلادی (٢٠١۵) در کنفرانس محیط زیستی پاریس مطرح شد، خودروهای بنزین‌سوز و گازوئیل‌سوز از سال ٢٠٣۵ میلادی فروخته نخواهد شد. به گزارش ایسنا، این مطالعه را که سه گروه تحقیقاتی انجام داده‌اند، حاکی است با […]