اعزام کارشناسان روسیه به ژنو برای از سرگیری مذاکرات با امریکا

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا در موضوع سوریه، کارشناسان روس به ژنو اعزام می شوند.۲۳:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر