فیلم مصاحبه با ناظم الشریعه درباره شکست مقابل روسیه