نشست اوپک به نتیجه رسید/سطح تولید اوپک در ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه تثبیت می شود

منابع آگاه اوپک گفته اند وزرای عضو اوپک توافق کردند که تولید خود را در سطح ٣٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در روز تثبیت کنند.