اسمارت فون های بلک بری دیگر توسط این شرکت طراحی و تولید نخواهند شد