بررسی سرمایه گذاری هند در بندر چابهار

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سفر به هند، روند اجرای توافق نامه سه جانبه توسعه بندر چابهار بین ایران، هند و افغانستان را بررسی کرد.۲۳:۱۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر