وتوی اوباما به نفع عربستان با رای مثبت مجلس نمایندگان آمریکا بی اثر شد

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با رای مثبت به ابطال وتوی اوباما به نفع عربستان تصمیم سنا را تایید کردند و بدین ترتیب وتوی اوباما به نفع عربستان بی اثر شد.