رویترز: توافق اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید

رویترز اعلام کرد وزیران نفت کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش سقف تولید از ماه نوامبر، به توافق رسیده‌اند.