با کاهش تنش ایران – عربستان؛ اوپک سرانجام توافق کرد

اعضای سازمان کشورهای تولید کنندۀ نفت (اوپک) درباره تثبیت سطح تولید خود به توافق اولیه رسیدند….