مجلس نمایندگان آمریکا هم اوباما را وتو کرد

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با رای مثبت به ابطال وتوی اوباما به نفع عربستان تصمیم سنا را تایید کردند و بدین ترتیب وتوی اوباما به نفع عربستان بی اثر شد.