حقوق وزرا و نمایندگان عربستان پس از کاهش چقدر شد؟

روزنامه عاجل چاپ عربستان سعودی میزان حقوق و مزایای وزراء و اعضای مجلس شورای عربستان را قبل و بعد از دستور پادشاه برای کاهش آن، منتشر کرد….