نورپردازی زیبا در ورزشگاه امارات قبل بازی آرسنال-بازل+فیلم

نورپردازی زیبا در ورزشگاه امارات قبل بازی آرسنال-بازل را در فیلم ذیل مشاهده کنید.