دینامو- روستوف؛ دوئل در مسکو/ استارت ایرانی‌های روسیه در جام حذفی