آیت الله مکارم شیرازی: از هسته های ۲۰ نفره امر به معروف دعوت کنید/ شما مامور حفظ عقاید مردم هم هستید/ وقتی روی اتومبیل ناجا جمله 'امنیت اخلاقی' نوشته شده، خوشحال می شویم/ درباره افزایش تصادفات تحقیق شود؛ این را نمی توان به گردن خارجی ها انداخت