بررسی بازی فیفا ۱۷ از دید وبسایت‌های معتبر دنیا

دیروز، بازی FIFA 17 عرضه شد و وب‌سایت‌های معتبر نمرات خود را از این بازی منتشر کردند.