علت تساوی‌های زیاد در لیگ خلیج فارس/ تساوی تیم‌ها ارتباطی با تعطیلات لیگ ندارد