یک اتفاق جالب/ لیگ ازبکستان ۴ روز زودتر تعطیل شد!(عکس)