عبور یا حمایت مشروط از روحانی؟

گفتمان اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۹۶، چیست!؟ عبور یا حمایت مشروط از رئیس دولت تدبیر و امید.