تصویر پرچمدار جدید بلکبری با نام Argon منتشر شد

تصویر منتسب به پرچمدار جدید شرکت بلک‌بری با نام DTEK 60 یا Argon منتشر شد.