پیروزی دشوار آبی و اناری ها در خانه گلادباخ/ گلادباخ ۱-۲ بارسا؛ سه امتیاز از جهنم