تکرار شکست فصل گذشته برای شاگردان کارلتو/ اتلتیکو ۱-۰ بایرن؛ دژاووی باواریایی