قیمت نفت برنت دریای شمال در محدوده ۴۸ دلار

نفت برنت دریای شمال به ارزش ۴۸٫۳۵دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.