حسینیان: شهید شاطری انقلاب را سفره‎ای برای معیشت خود نمی‎دانست