ابراهیم بیگى به تیم بسکتبال شیمیدر پیوست

ابراهیم بیگی بازیکن تیم ملى ب بسکتبال با تیم شیمیدر تهران قرارداد امضا کرد.