دکترین جمهوری اسلامی ایران دفاعی مبتنی بر بازدارندگی است

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اینکه، نیروی دریایی ایران را نمی توان با نیروهای دریایی کشورهای منطقه مقایسه کرد گفت: باید بتوانیم در آبهای آزاد دنیا حضور یابیم.