تغییر زمان یک دیدار جام حذفی به دلیل سفر رییس جمهور

زمان دیدار بین دو تیم سفیر آبیک قزوین و صبای قم از مسابقات جام حذفی به دلیل سفر رییس جمهور تغییر کرد.