شانزدهمین یادواره شهدای مسجد میثم با حضور جلیلی برگزار می‌شود

شانزدهمین یادواره شهدای مسجد میثم با سعید حضور جلیلی مجید بین فاطمه برگزار می‌شود.