«شیمون پرز»، مردی که در تمام تصمیمات اشتباه رژیم صهیونیستی دست داشت

یک نشریه اسرائیلی نوشت «شیمون پرز» که آخرین بازمانده از نسل مؤسس رژیم صهیونیستی بود جنایاتی مانند کشتار قانا، تصرف سرزمین‌های فلسطینیان، شهرک‌سازی و توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در کارنامه دارد.