سینمای دفاع مقدس در انتظار هوای تازه

هشت سال جنگ ایران و عراق با تمام دشواری‌ها، مشکلات و هزینه‌های فراوانی که به مردم و کشور تحمیل کرد، اما در حوزه سینما منجر به خلق سینمایی شد که فیلم‌هایش برای همیشه ماندگار می‌ماند.