اوباما خطاب به آمریکایی ها: اگر رای ندهید به نفع ترامپ است

رئیس جمهور آمریکا به دنبال افزایش میزان مشارکت آمریکایی هاست تا شرایط کلینتون را بهبود بخشد.