اوباما خطاب به آمریکایی ها: اگر رای ندهید به نفع ترامپ است