پیروزی توپچی ها در لندن با درخشش ولکات/کاوانی ۳ امتیاز را از بلغارستان به پاریس برد