رزمندگان دفاع مقدس دارای روحیه‌های طنازانه و لطیف بودند