هفت خصلت شیعیان خالص در کلام امام علی(ع)

امام علی علیه السلام در سخنی گران بها و ارزشمند هفت خصلت شیعیان واقعی و خالص را بیان فرموده اند.