برجام تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای ایران ایجاد نکرده است

موسسه انگلیسی «چتم هاوس» نوشته است که برجام به وضعیت «میانه‌روها» در ایران کمکی نکرده و رفتار منطقه‌ای تهران را هم تغییر نداده است.