شبه نظامیان اوکراین دخالت در سقوط هواپیمای مالزیایی را رد کردند

شبه نظامیان اوکراین اخبار منتشر شده درباره دست داشتن در ماجرای سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ مالزی را رد کردند.