اولاند خواستار تعریف روابط انگلیس و اروپا در پسا برکسیت شد

رئیس جمهوری فرانسه، تاکید کرد چارچوب روابط اتحادیه اروپا و انگلیس پس از جدایی لندن از این اتحادیه، باید تعریف شود.