نمایش میدانی «سینا، سینا، عباس» از امشب در محوطه تئاترشهر