با پورشه ۹۸۹ سدان، پدر پانامرا آشنا شوید! +تصاویر

در سال ۲۰۰۹ پورشه مدل پانامرا را معرفی کرد که یک سدان چهاردر با طراحی بسیار نزدیک به ۹۱۱ بود.