ناسا:در قمر مشتری موجودات زنده زندگی می کنند !

ناسا از کشف فوران بخار آب در سطح «اروپا»،قمر مشتری خبر داده است.این کشف که مقام‌های ناسا آن را «شگفت‌انگیز» خوانده‌اند اما چرا مهم است و چه معنایی برای آینده دارد؟