تقاضای وزیر کشور از زائران اربعین+اینستاپست

وزیر کشور در صفحه اینستاگرام خود از زوار اربعین حسینی یک تقاضا کرد.