سگ‌هایی سوژه عکاس آلمانی شدند+ عکس

عکس العمل سگ‌ها هنگامی که غذا به سمت آنها پرتاب می شود سوژه یک عکاس آلمانی شد.