مطالعه جرم گوش، راهی برای تشخیص عفونت

به گزارش ایران خبر، عفونت می‌تواند به‌ طور ناگهانی به وجود بیاید و پزشک قادر به تشخیص علت دقیق آن نباشد، آبی که در گوش باقی می‌ماند، می‌تواند باعث عفونت گوش شود؛ در این مطلب به چند علامت اشاره شده که نشان دهنده وجود مشکلی در گوش است:      جرم گوش پوسته ‌پوسته است:  […]