۴۳۳ خودرو زرهی «هاموی» به نیروهای افغان تحویل داده می‌شود