کارت اعتباری خرید کالا مسکنی برای التیام درد اقتصاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح خرید اعتباری کالا با نرخ سود بالا تنها مسکنی برای درمان حال بد اقتصاد است.