فیلم/ خاطره مجید بنی‌فاطمه از گافی که هنگام مداحی داد!