مسکو: آمریکا به گروه تروریستی جبهه الفتح الشام کمک تسلیحاتی می کند