حالت فوق العاده در ترکیه تمدید می شود

حالت فوق العاده سه ماهه در ترکیه که به دنبال کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه گذشته اعلام شده بود، تمدید می شود.