راه اندازی نخستین اپراتور پرتاب ماهواره در کشور

سازمان تنظیم مقررات از راه اندازی اولین اپراتور پرتاب ماهواره در ایران خبر داد.